EĞİTİMLER

Eğitimlerle ilgili kısa açıklama metni yazılabilir.

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Genel Bilgilendirme Eğitimi (4 saat)

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Temel Modül (8 saat)

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Uygulamalı Modül (16 saat)

Yüksekte Çalışma Eğitimi

Kurtarma Modülü (24 saat)

GWO (Global Wind Organisation)

Rüzgâr Türbini Temel İş Güvenliği Eğitimleri

Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi

9 Eylül Üniversitesi Onaylı

DİĞER EĞİTİMLER

Diğer eğitimlerle ilgili kısa açıklama metni yazılabilir.

Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Konu hakkında kısa açıklama yazılıp istenilen sayfaya yönlendirilebilir.

İskele Güvenliği ve İskele Kurulumu Eğitimi

Konu hakkında kısa açıklama yazılıp istenilen sayfaya yönlendirilebilir.

Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

Konu hakkında kısa açıklama yazılıp istenilen sayfaya yönlendirilebilir.

Kimyasallarla Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi

Konu hakkında kısa açıklama yazılıp istenilen sayfaya yönlendirilebilir.

Mesleki Eğitimler

Konu hakkında kısa açıklama yazılıp istenilen sayfaya yönlendirilebilir.

İlk Yardım Eğitimleri

Konu hakkında kısa açıklama yazılıp istenilen sayfaya yönlendirilebilir.

Yangın Eğitimi

Konu hakkında kısa açıklama yazılıp istenilen sayfaya yönlendirilebilir.

Acil Durum Müdahale Ekipleri Eğitimi

Konu hakkında kısa açıklama yazılıp istenilen sayfaya yönlendirilebilir.

YÖNETMELİKLER

Yönetmeliklerle ilgili kısa açıklama metni yazılabilir.

REFERANSLAR

Referanslar ile ilgili kısa açıklama metni yazılabilir.